JOANNA GONSCHOREK - NACZYŃSKA Dyrektor

Dyrektorka dobra dusza do niczego nas nie zmusza, lecz od rana mawia, praca ma być wykonana. Jest z nami od niedawna lecz sympatię naszą skradła. Inspirująca, wie jak pobudzić innych do twórczego działania. Tworzy przestrzeń do podejmowania inicjatyw, gdzie błąd nie oznacza końca świata, a dobrą lekcję na przyszłość. Kocha ludzi i kulturę, w pracę wkłada całe swoje serce, liczy na wsparcie i szansę od Miłośników Kultury. Aktorka, reżyserka, od 27 lat animatorka kultury.

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS