Zajęcia artystyczne

Płatności za zajęcia
Opłata miesięczna za przynależność do sekcji

- Pracownia malarstwa i rysunku Arkadia – dzieci 30,00 zł dorośli 50,00 zł zł
- Pracownia ceramiki artystycznej Pasja – dzieci 35 zł, dorośli 50 zł 
- Zespół taneczny Paradise - 50 zł
- Grupa choreograficzna Dziewczęta z Buławami - 50 zł 
- Studio Piosenki Happy Voice - 50 zł 
- Poniedziałkowy MIX - 30 zł 
- Klasa Fortepianu - 160 zł 
- Klasa Gitary - 100 zł 

 

*** Osoby posiadające Kartę Dużej Rodziny (przysługuje ulga) proszone są o kontakt pod nr tel. 95 763 82 72  M. Klijewska
------------------------------------------------------------------

Centrum Promocji Kultury 
ul. Niepodległości 28
66-530 Drezdenko 
Lubusko - Wielkopolski Bank Spółdzielczy
41 83 62 000 5 0000 04 17 2000 00 10
w tytule: imię i nazwisko dziecka, nazwa sekcji oraz  miesiąc za który dokonywana jest płatność 

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS