Protokół z rozstrzygnięcia konkursy na logo partnerstwa „Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem”

Drezdenko, 30/03/2021

Protokół z rozstrzygnięcia konkursy na logo partnerstwa „Północ Województwa Lubuskiego Zawsze Razem”

Oceny prac konkursowych dokonali przedstawiciele partnerstwa w składzie:

• Burmistrz Drezdenka Pani Karolina Piotrowska

• Burmistrz Dobiegniewa Pani Sylwia Łaźniewska

• Zastępca Wójta Gminy Stare Kurowo Pan Łukasz Węglarz

• Wójt Gminy Zwierzyń Pan Karol Neumann

• Starosta Strzelecko – Drezdenecki Pan Bogdan Kierus

Udział w konkursie wzięło osiem osób, łącznie złożono 22 projekty.

Komisja jednogłośnie wybrała logo w wykonaniu Łukasza Kozy z Drezdenka, a tym samym przyznała nagrodę główną w postaci vouchera o wartości 1000 zł do zrealizowania w sklepie AGD, RTV.

• Logo stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Centrum Promocji Kultury w Drezdenku
Created by haiNET and Powered by Quick.CMS