Masz pytanie?

Kadra

Jak można wywnioskować z przedstawionej strategii i obszaru zadań lokalnej instytucji kultury w Drezdenku, zakres problemów, którymi zajmuje się kadra tej placówki (zarówno etatowa oraz zatrudniona na umowę o dzieło), jest niezwykle rozległy i złożony, wymagający także specyficznych  kompetencji artystyczno – estetycznych i realizatorskich. Dlatego też pracownikami rzeczonej instytucji są osoby posiadające wykształcenie wymagane i określone w Ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku oraz znowelizowanej w 2012.

 • Kadra artystyczna

  mgr Sylwia Czupryńska – Peszel, główny instruktor ds. plastyki (wykształcenie artystyczne – ASP), zajmuje się m.in. edukacją artystyczną w dziedzinie plastyki, (etat)

  mgr Magdalena Kowalczyk, starszy instruktor ds. rzeźby i ceramiki (wykształcenie artystyczne – ASP), od 2011 prowadzi pracownię ceramiki 

  mgr Magdalena Wiśniewska, wykształcenie artystyczne –  Państwowa Szkoła Baletowa w Poznaniu, także magister ekonomii, prowadzi taniec współczesny oraz dziecięce grupy baletowe 

  mgr Ewa Gajewska - Kiepura, Szkoła Talentów Wokalnych  

  mgr Wojciech Pieczyński - Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, Mała Akademia Muzyki - KLASY GITARY 

  mgr Natalia Nadworna - Grupa choreograficzna "Dziewczęta z buławami" 

  mgr Miłosz Buchowski - Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu - edukacja muzyczna w zakresie instrumentów dętych, prowadzi także BigBand CPK

  Adrianna Zimmer - Edukacja taneczna chłopców  

  Mieczysław Sorbal, główny specjalista ds. orkiestr dętych, kapelmistrz (Państwowa Szkoła Muzyczna II – go stopnia), edukacja muzyczna w zakresie instrumentów dętych, prowadzi także Młodzieżową Orkiestrą Dętą i grupę instrumentalną Sorbalband, (etat)

  mgr Wiktoria Płachta - absolwentka Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, Mała Akademia Muzyki - KLASY FORTEPIANU 

 • Kadra działu animacji, organizacji i realizacji upowszechniania kultury

  mgr Wioletta Hunger, kierownik administracyjny (wykształcenie wyższe – marketing i zarządzanie), (etat)

  Małgorzata Klijewska, główny instruktor ds. transmisji wydarzeń kulturalnych i pozyskiwania środków pozabudżetowych (wykształcenie wyższe), (etat)

 • Kadra techniczno – gospodarcza

  Anna Karaś, pracownik gospodarczy, (etat)

  Witold Domina, specjalista ds. obsługi urządzeń techniczno-akustycznych, (etat)

 • Kadra zarządzająca

  mgr Małgorzata Dąbrowska, główny księgowy (wykształcenie wyższe ekonomiczne), (etat)

  mgr Jan Kuchowicz, dyrektor (wykształcenie wyższe), (etat)

Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms