Masz pytanie?

Edukacja artystyczna

Każde uzdolnienie szczególnie artystyczne, jeśli ma być rozpoznane, kształcone i dojść do rozkwitu a tym samym osiągnąć maksimum możliwości, wymaga spełnienia odpowiednich okoliczności do jego rozwoju. Tym koniecznym warunkiem będzie edukacja artystyczna rozwijająca wrodzone lub nabyte predyspozycje.

Niestety specyfika małych aglomeracji, jaką jest także Drezdenko, nie stwarza szerokich możliwości edukowania lokalnych talentów, bo nie posiada żadnej placówki kształcenia artystycznego. Zatem obowiązek zagospodarowywania tego "pustego pola" spoczywać będzie nadal na lokalnym Centrum Promocji Kultury, które posiada nowonabyte kompetencje prawne umożliwiające prowadzenie przez nie ognisk artystycznych w dziedzinie : muzyki, plastyki, tańca i teatru. Aby jednak zmaterializować statutowy zapis uprawniający tę instytucję do organizacji edukacji w wymienionych dziedzinach należy wyposażyć ją w podstawowy warsztat, jakim będzie jej baza lokalowa. Trzeba jednak wierzyć, iż ten postulat zostanie w najbliższej przyszłości spełniony, bo już obecnie poszukuje się źródeł sfinansowania i rozwiązania tego niezwykle istotnego problemu. Na zmianę tej niekorzystnej sytuacji oczekują szczególnie młode generacje tego miasta, urodzone w drugim i trzecim pokoleniu potomków, zamieszkałych tu osadników po 1945 roku, które pragną radykalnego przewartościowania w tej kwestii. Coraz bardziej wzmożone ich zainteresowanie wagą kształcenia estetycznego swoich dzieci, dobrze rokuje na przyszłość, ponieważ w dążeniu do rozwiązania tego problemu stają się ważnym partnerem miejscowej instytucji kultury.

Nie czekając jednak na zdecydowaną poprawę warunków bazowych i finansowych, Centrum Promocji Kultury w Drezdenku kontynuuje wcześniej wdrożone już "wychowanie dla sztuki przez sztukę", wzbogacone w ostatnim roku, o nowe oferty edukacji artystycznej. Priorytetowym jej zadaniem jest odkrywanie i wyzwalanie ukrytych często uzdolnień artystycznych, głównie wśród dzieci i młodzieży oraz wyposażenie ich w podstawowy warsztat umiejętności muzycznych, plastycznych, tanecznych i aktorskich. Natomiast dla uczestników owej edukacji artystyczno - estetycznej jest ona szczególnym doświadczeniem, ponieważ umożliwi im dostrzeganie, poznawanie i przeżywanie świata sztuki.

Stanowi również niezwykle ważną dla nich okazję, postrzegania siebie i własnych predyspozycji odtwórczych i twórczych jak również czerpania oraz doznawania radości i satysfakcji z tych procesów. Udział w edukacji artystycznej jest także wyjątkowym momentem sprzyjającym młodym osobom w zaprzyjaźnianiu się z kulturą i rozwijania ich własnej aktywności twórczej. Finalnym zaś przejawem praktykowania przez nich działalności artystycznej będzie wykształcenie pożądanej umiejętności dialogu z kulturą i wartościami oraz doświadczenie w poszukiwaniu dróg do piękna. Miejscowe Centrum Kultury proponuje przyszłym uczestnikom świata sztuki m.in. edukację artystyczną w zakresie: nauki gry na instrumentach dętych blaszanych, drewnianych i perkusyjnych (w ramach prowadzonej przy Gimnazjum nr 1 unikalnej klasy orkiestralnej), piosenkarstwa, malarstwa i rysunku, teatru, tańca oraz ceramiki artystycznej.

Realizacja: haiNET | CMS by Quick.Cms